Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΒΕ ενδυμάτων Α.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεων ΕΛΒΕ ενδυμάτων Α.Ε.

Γαβρής, Νεκτάριος

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας ΕΛΒΕ Α.Ε και είναι διαρθρωμένη σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο, αναφέρεται στην εταιρεία και στα ιστορικά στοιχεία αυτής. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 με την εισφορά της καθαρής περιουσίας και μετρητών της εταιρείας ΕΛΒΕ ΕΠΕ .Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Ελευθερών Καβάλας με οριζόμενη διάρκεια 50 χρόνια. Οι 13.230.000 κοινές ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 110 δρχ. εκάστη.Οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν για διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 10/7/1995. Το δεύτερο κεφάλαιο, τονίζει σημαντικές πληροφορίες για τον κλάδο των ενδυμάτων και την πορεία αυτού. Ο κλάδος του έτοιμου ενδύματος, στις αναπτυγμένες χώρες, στην προσπάθεια του να αντιμετωπίσει το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους της εργασίας των αναπτυσσόμενων και υπανάπτυκτων χωρών, ενώ στην Ελλάδα δεν ακολουθεί το ρεύμα του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και συνεχίζει να στηρίζει την ανταγωνιστικότητά του στο χαμηλό κόστος της εργασίας και το φασόν. Επίσης σημαντική είναι και η μεταφορά αρκετών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο σε άλλες χώρες της βαλκανικής χερσονήσου. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιείται η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιλαμβάνει οριζόντια και κάθετη ανάλυση καθώς και ανάλυση των διαφόρων δεικτών βάση των οικονομικών καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, στην οριζόντια ανάλυση μελετάται η διαχρονική εξέλιξη των μεγεθών της εταιρίας για το διάστημα 2004-2008 ενώ στην κάθετη ανάλυση ερμηνεύεται η χρηματοοικονομική διάρθρωσης της εταιρίας εκφράζοντας τα στοιχεία του ισολογισμού της ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού και τα στοιχεία των αποτελεσμάτων ως ποσοστό των συνολικών πωλήσεων. Τέλος, το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στα συμπεράσματα τα οποία προέρχονται από τις προαναφερθείσες αναλύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)