Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας

Βαρελά, Χαριτωμένη

Η παρούσα εργασία περιγράφει αναλυτικά τη "Διάσπαση Ανωνύμων Εταιρειών". Αρχικά μέσα από την ανάλυση των άρθρων 81-89 του Κ.Ν. 2190/1920 δίνονται σαφείς ορισμοί των 3 περιπτώσεων της Διάσπασης Ανωνύμων Εταιρειών οι οποίες είναι οι εξής : α. διάσπαση με απορρόφηση β. Διάσπαση με σύσταση και γ. διάσπαση με απορρόφηση και σύσταση. Στη συνέχεια περιγράφονται με παράδειγμα οι κατά νόμο διαδικασίες (Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης κ.α.) που τηρούνται προκειμένου να προβεί μια Ανώνυμη Εταιρεία στη διάσπαση. Τέλος και μέσα από τις προβλεπόμενες λογιστικές διαδικασίες (κατανομή μετοχικών κεφαλαίων, Λογιστικές εγγραφές κ.α.) παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το πρακτικό μέρος αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.