Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Δελλή, Χρυσάνθη

Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι η εταιρεία που ιδρύεται από δύο η περισσότερα πρόσωπα που έχουν σκοπό να εμπορεύονται με εταιρική επωνυμία και στην οποία ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις εταιρικές υποχρεώσεις και αποκαλούνται ομόρρυθμοι εταίροι, ενώ ένας η περισσότεροι εταίροι ευθύνονται περιορισμένα, δηλαδή μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς τους, και αποκαλούνται ετερόρρυθμοι εταίροι. Η επωνυμία της ετερόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται μόνο από τα ονόματα όλων, μερικών ή και ενός από τους ομόρρυθμους εταίρους. Η ετερόρρυθμη εταιρία είναι εκ του νόμου εμπορική εταιρία, δηλαδή οι εταίροι με τη συμμετοχή τους στην εταιρία αποκτούν εμπορική ιδιότητα και τούτο διότι ο σκοπός της ετερόρρυθμης εταιρίας είναι εμπορικός, δηλαδή η τέλεση εμπορικών πράξεων. Κατά συνέπεια οι ίδιοι οι εταίροι μπορεί να κηρυχθούν σε πτώχευση, ή να διαταχθεί εναντίον τους προσωποκράτηση για τυχόν χρέη της εταιρίας. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται λογιστικές εγγραφές σύστασης, εγγραφές αύξησης εταιρικού κεφαλαίου, εγγραφές κατά τη διάρκεια της χρήσης, εγγραφές αποσβέσεων, καθώς και λογιστικές εγγραφές κλεισίματος βιβλίων. Επίσης, αναφέρεται παράδειγμα υπολογισμού επιχειρηματικής αμοιβής και υποδείγματα καταστατικού, αιτήσεων και δήλωσης καταβολής φόρου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.