Διαδικασίες ίδρυσης διαφόρων μορφών εταιρειών: διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου και μείωση της γραφειοκρατίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Διαδικασίες ίδρυσης διαφόρων μορφών εταιρειών: διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου και μείωση της γραφειοκρατίας

Σπανού, Σταυρούλα

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας ασχοληθήκαμε εκτενώς με τις διαδικασίες σύστασης των διάφορων μορφών εταιριών καθώς και τους τρόπους μείωσης της γραφειοκρατίας και διασφάλισης του συμφέροντος του δημοσίου κατά τη σύσταση αυτών. Αρχικά εντοπίσαμε ότι αντικειμενικός σκοπός οποιασδήποτε σύμβασης εταιρίας (σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα) είναι οι «κοινές εισφορές» και ο «κοινός, οικονομικός σκοπός» μεταξύ των εταίρων. Προκειμένου να ελέγξουμε τις διαδικασίες σύστασης των εταιριών, προηγήθηκε ένας διαχωρισμός με κριτήριο τη νομική τους μορφή. Προέκυψαν αφενός οι ατομικές επιχειρήσεις και αφετέρου οι εταιρικές. Η πρώτη μορφή επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη χώρα μας με κύριο πλεονέκτημά της τη μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Στον αντίποδα υπάρχουν οι εταιρικές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που ανήκουν σε δύο ή περισσότερα άτομα, τους εταίρους, που συνδέονται με ειδική σχέση μεταξύ τους, την εταιρική, που καθορίζεται ανάλογα με το είδος της εταιρείας. Βασικές μορφές της εταιρικής επιχείρησης είναι: ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Είναι προφανές ότι η διαδικασίες σύστασης ποικίλουν ανάλογα με το είδος της εταιρίας, ενώ γίνονται πιο πολύπλοκες στο πέρασμα από προσωπικές σε κεφαλαιουχικές εταιρίες. Η λειτουργία των παραπάνω επιχειρήσεων είναι άρρητα συνδεδεμένη με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που τηρεί η καθεμιά καθώς και τις ανάλογες διατάξεις του Ν.2238/1994 (Φορολογία Εισοδήματος). Κατά τη σύσταση των εταιριών αυτών εντοπίσαμε την υποχρέωση για εγγραφή στο κατάλληλο Επιμελητήριο και επιπλέον για τις Α.Ε. στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Τα παραπάνω θεωρούνται ασφαλιστικές δικλίδες που επιβάλει το κράτος στις εταιρίες, ώστε να εξασφαλίζει την απαραίτητη δημοσιότητα των στοιχείων αυτών τόσο προς τους δημόσιους οργανισμούς - και επομένως να εξασφαλίσει τα συμφέροντα του Δημοσίου - όσο και προς τους εταίρους, μετόχους ή πιστωτές της εταιρίας. Τέλος, στην τρίτη ενότητα παρουσιάσαμε το φαινόμενο της γραφειοκρατίας στην ίδρυση των διάφορων μορφών επιχειρήσεων. Είναι επίσης αυτονόητο ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί κατασταλτικό παράγοντα για ανάληψη νέων επιχειρηματικών δράσεων και ιδιαίτερα στη χώρα μας που φαίνεται να υπερτερεί σε γραφειοκρατικές διαδικασίες έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών χωρών. Ωστόσο γίνονται τελευταία πολλές προσπάθειες και στη χώρα μας για μείωση της γραφειοκρατίας μέσα από τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιος τομέας - Υπηρεσίες
Εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)