Η τηλεργασία στην Ευρώπη και στην Ελλαδα : μορφές και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η τηλεργασία στην Ευρώπη και στην Ελλαδα : μορφές και προοπτικές

Κουρσάρη, Ευγενία

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία νέα μορφή εργασίας, η τηλεργασία. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της τηλεργασίας όπως διαμορφώνεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα καθώς και η καταγραφή των μορφών της. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν είναι ότι η Δανία κατατάσσεται πρώτη σε ποσοστό τηλεργαζομένων σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης διαπιστώνεται ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην εξάπλωση της τηλεργασίας μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ευρώπης. Στην Ελλάδα το φαινόμενο της τηλεργασίας βρίσκεται σε αρκετά χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αφού εντοπίζονται διάφορα προβλήματα όσον αφορά θεσμούς και όργανα της πολιτείας καθώς και τηλεπικοινωνιακά προβλήματα. Η τηλεργασία αναμένεται να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η επανάσταση όμως αυτή δεν συμβαίνει σε ένα περιβάλλον στασιμότητας αλλά, αντίθετα, μέσα σε ένα πεδίο που εξελίσσεται έντονα και μάλιστα προς περισσότερες κατευθύνσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Τηλεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.