Η αποδοτικότητα των οργανισμών και η ποιότητα ως οικονομική διάσταση αξίας: σύλληψη, μέτρηση και επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η αποδοτικότητα των οργανισμών και η ποιότητα ως οικονομική διάσταση αξίας: σύλληψη, μέτρηση και επίδραση στην ικανοποίηση των πελατών

Δουλαπτσή, Αικατερίνη

Στο 1ο Κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της αποδοτικότητας, η ανάγκη μέτρησης της αποδοτικότητας που έχει ανακύψει στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων και ένα σύνολο δεικτών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία μέτρησης τους. Στο 2ο Κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της μέτρησης της απόδοσης, δίνεται μία περιληπτική περιγραφή των μεθόδων που υπάρχουν και των συνθηκών που πρέπει να ικανοποιούνται για τη σωστή εφαρμογή των μεθόδων αποδοτικότητας. Στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να συγκριθούν οι κυριότερες μέθοδοι μέτρησης αποδοτικότητας, υιοθετείται ένα σύνολο 10 κριτηρίων και γίνεται μία σύνοψη των αποτελεσμάτων. Στο β μέρος εξετάζουμε για την διασφάλιση ποιότητας των οργανισμών Το δεύτερο μέρος που ακολουθεί θα ασχοληθούμε στο 1ο Κεφάλαιο με τον τρόπο που η ποιότητα εφαρμόζεται σαν στρατηγική στις σύγχρονες επιχειρήσεις και επηρεάζει τον τρόπο λήψεως των αποφάσεων καθώς και τα είδη ελέγχου ποιότητας που υπάρχουν και καταλήγουμε στο σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας Στο θεωρητικό κομμάτι που αποτελεί το μέρος της μελέτης, θα εξετάσουμε την εξέλιξη της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σαν μία νέα και ολοένα επεκτεινόμενη φιλοσοφία το οποίο είναι το τελειότερο σύστημα ποιοτικής διαχείρισης και θα ασχοληθούμε με τις τρεις κύριες διαστάσεις της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, την εστίαση στον πελάτη για την ικανοποίηση του, τη διαρκή βελτίωση και την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων . Ο κύριος σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να μας εισαγάγει στη φιλοσοφία και στις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, ως ενός νέου συστήματος για τη διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών με πελατοκεντρική -ανθρωποκεντρική δομή και έμφαση αφενός, στην ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και των συναφών υπηρεσιών και, αφετέρου, στη συνεχή βελτίωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η ανάπτυξη των βασικών αρχών και ιδεών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες του ελέγχου ποιότητας, της διασφάλισης της ποιότητας, της πολιτικής και των στόχων ποιότητας καθώς και της σχέσης πελάτη-προμηθευτή. Στο 5ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε για το κόστος της ποιότητας. Κύριο στόχος των ανωτέρων είναι πως θα μεγιστοποιηθεί η ικανοποίηση του πελάτη και πως θα βγει πιο ωφελημένος από τις υπηρεσίες. Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να αποκαλύψει το ευρύτερο φάσμα των αντιλήψεων, των αναγκών, των προσδοκιών και των επιθυμιών των πελατών και κατά συνέπεια να βοηθήσει την εταιρία να αναλύσει όλες αυτές τις παραμέτρους προς όφελός της αλλά, και των πελατών της. Έτσι λοιπόν η σημερινή ρευστότητα εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής και της αλματώδης ανάπτυξης της τεχνολογίας, επιβάλλει μια διαρκή προσαρμογή των επιχειρήσεων στις καινούργιες απαιτήσεις της μετασχηματιζόμενης κοινωνίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση oλικής ποιότητας
Απόδοση - Μέτρηση
Ικανοποίηση καταναλωτή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)