Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. με τις χώρες της Μεσογείου και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις της Ε.Ε. με τις χώρες της Μεσογείου και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

Νικολαΐδου, Μαριάνθη

Η παρακάτω μελέτη αποτελείται από μια συγκριτική έρευνα ορισμένων βασικών μεγεθών του εξωτερικού εμπορίου των παραπάνω χωρών στις σχέσεις τους με την Ελλάδα. Αρχικά διατυπώνονται οι συνθήκες γέννησης και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωστοποιούνται οι αιτίες που οδήγησαν στη λήψη αυτής της απόφασης, ο αριθμός των χωρών που δέχτηκαν να λάβουν μέρος στην συγκεκριμένη επαναστατική και ριψοκίνδυνη επιχείρηση, καθώς επίσης και οι Συνθήκες στις οποίες τέθηκαν οι βασικοί στόχοι που επιθυμούν τα κράτη μέλη να επιτύχουν και οι κοινές πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν για μια άριστη συνεργασία των κυβερνήσεων τους. Επιπλέον, με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη - μέλη αυτής, διατυπώνονται οι οικονομικές συναλλαγές της Ελλάδας μέσα στον Μεσογειακό χώρο, ο οποίος υπήρξε πάντοτε μέρος ανταλλαγής ιδεών και εμπορευμάτων. Ενδεικτικά, χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία αποτελούν μέρος της Δυτικής Μεσογείου, η Αλγερία και η Λιβύη της Νότιας Μεσογείου, ενώ οι Αραβικές χώρες και η Τουρκία ανήκουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην συνέχεια αναφέρονται οι προοπτικές εξέλιξης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της Μεσογείου μέσα από προτάσεις, οι οποίες αποτελούν μια μορφή άμεσων λύσεων. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό ότι το Ελληνικό κράτος θέτοντας ως ουσιαστικότερη προτεραιότητα τη βελτίωση των εμπορικών Μεσογειακών συναλλαγών θα χαράξει μια νέα πορεία στις Ευρωπαϊκές οικονομικές σχέσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
Διεθνές εμπόριο
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.