Η βαλκανική οικονομική συνεργασία και η δραστηριότητα των περιφερειακών οικονομικών οργανισμών στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η βαλκανική οικονομική συνεργασία και η δραστηριότητα των περιφερειακών οικονομικών οργανισμών στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη

Μαστραντώνης, Σπυρίδων

Οι βαλκανικές χώρες καταλαμβάνουν σημαντική έκταση στον ευρωπαϊκό χάρτη χωρίς να έχουν όμως την ανάλογη αναπτυξιακή πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μόνη βαλκανική χώρα ενταγμένη στην Ε.Ε είναι η Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια η πλειοψηφία των βαλκανικών χωρών έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για είσοδο στην Ε.Ε, με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία να έχουν ως χρονιά ένταξης το 2007. Οι περιφερειακοί οργανισμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες στους οργανισμούς περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης και σε άλλους περιφερειακούς οργανισμούς.Η 1η κατηγορία περιλαμβάνει: διαδικασία συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρευξείνια οικονομική συνεργασία. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει το σύμφωνο σταθερότητας νοτιοανατολικής Ευρώπης, την πρωτοβουλία συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου Το κοινό όραμα αυτών των οργανισμών είναι η πολιτική σταθερότητα και η οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το τελικό συμπέρασμα που αντλήσαμε από την εργασία μας είναι ότι βαλκανικές χώρες όπως Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία έχουν «απαγκιστρωθεί» από τα λάθη και τη στασιμότητα του παρελθόντος και έχουν αρχίσει μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Οι λέξεις κλειδιά της εργασίας μας ήταν οι εξής: ανάπτυξη, οικονομία, συνεργασία, σταθεροποίηση, διαφθορά, συμμετοχή, περιφερειακή, σύνδεση.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνής οικονομική
Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.