Η εφαρμογή του προγράμματος "Δικτυωθείτε" στις επιχειρήσεις της γούνας της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η εφαρμογή του προγράμματος "Δικτυωθείτε" στις επιχειρήσεις της γούνας της Καστοριάς

Τυχάλα, Παναγιώτης

Αρχικά, επιχειρήθηκε να σχηματοποιηθεί η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας στον τομέα της γούνας και να αναλυθούν οι σταθεροποιητικοί παράγοντες του οικονομικού αυτού πλαισίου κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Έχει αναφερθεί η ίδρυση του Κέντρου Ελληνικής Γούνας, οι φορείς υλοποίησης του, οι δράσεις του και το ως εξελικτικά στάδια της γουνοποιίας στον ελληνικό χώρο. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε μια προσέγγιση του προγράμματος «Δικτυωθείτε», η οποία στοχεύει στην πλήρη κατανόηση από τον αναγνώστη των δομικών στοιχείων του προγράμματος, των φορέων του καθώς και των ωφελούμενων από αυτό. Ακόμη, αναφορά έγινε στις ενέργειες και τις δαπάνες του προγράμματος καθώς και στη διαδικασία έγκρισης της αίτησης αλλά και στις υποχρεώσεις του δικαιούχου. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποτελούσαν απλώς πληροφοριακό υλικό και όχι μια πρωτογενή και πρωτότυπη εργασία χωρίς τη συνδρομή μιας ανάλυσης βασισμένης σε αριθμητικά δεδομένα και πηγές. Αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε στο τελευταίο μέρος της εργασίας μέσω ενός ερωτηματολογίου, το οποίο υποβλήθηκε στους αποδέκτες του επιδοτούμενου προγράμματος «Δικτυωθείτε». Το ερωτηματολόγιο επιβάλλει τη προσωπική έρευνα αλλά και την επαφή με φορείς εγκεκριμένων επιχειρήσεων, τόσο στο σύνολο του ελλαδικού χώρου, όσο και στο νομό της Καστοριάς. Τα αποτελέσματά του συνιστούν έγκυρη πηγή για τα καταληκτικά συμπεράσματα, τα οποία παρατίθενται στο τέλος αυτής της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία
Ευρωπαϊκή Ένωση - Χρηματοδοτήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.