Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρίας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2010 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρίας

Στεργίου, Μαρία

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν η όσο το δυνατό καλύτερη προσέγγιση της παρουσίασης Ομόρρυθμης Εταιρίας. Η προσέγγιση στηρίχθηκε στις βάσεις των Ομόρρυθμων Εταιριών. Για την καλύτερη πληροφόρηση και πληρότητα, παρουσιάσαμε την σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρίας και την καταγραφή κάθε απαραίτητου στοιχείου και λογιστικής δραστηριότητας αυτής. Μετά την ολοκλήρωση αυτών των στοιχείων ξεκινάει μια προσπάθεια που έχει σαν κύριο στόχο να μας δείξει όσο πιο αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της ομόρρυθμης εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.