Μετατροπή ατομικής εταιρείας σε Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μετατροπή ατομικής εταιρείας σε Α.Ε.

Μπίρου, Καλλιόπη

Στόχος της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι να αναφερθεί πως μπορεί να Μετατραπεί μία Ατομική επιχείρηση σε Ανώνυμη Εταιρεία. Η εργασία περιέχει και το θεωρητικό κομμάτι και το πρακτικό κομμάτι που μας δείχνει την λογιστική διαδικασία την όποια ακολουθούμε για την μετατροπή της επιχείρησης σε Ανώνυμη Εταιρεία. Τα θεωρητικό κομμάτι περιέχει τα γενικά στοιχειά των μετατροπών, τη μεταβολή της νομικής μορφής χωρίς την δημιουργία νέας εταιρείας το όποιο γίνεται με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/1920 και του 2166/1993. Την διαδικασία μετατροπής που ακόλουθη η ατομική επιχείρηση είναι να υπάρχει ατομική επιχείρηση και να είναι σε λειτουργιά και την απόφαση της μετατροπής την παίρνει μονός του ο επιχειρηματίας. Μετά την μετατροπή της ατομικής το νέο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας είναι 300.000 χιλιάδες ευρώ. Στο πρακτικό κομμάτι μας δείχνει ότι πρώτα κλείνουμε τα βιβλία της ατομικής επιχείρησης, μεταφέρουμε τα έσοδα και τα έξοδα στην Γ ενική εκμετάλλευση και στα Αποτελέσματα χρήσης. Στην συνεχεία μεταφέρει το κεφάλαιο της ατομικής στην νέα εταιρεία, εισέρχονται στην εταιρεία και νέοι μέτοχοι με δικό τους ποσοστό συμμετοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.