Οικονομικές καταστάσεις, ταμειακές ροές και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Οικονομικές καταστάσεις, ταμειακές ροές και ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Παπαδοπούλου, Θεοδώρα

Η εν λόγω εργασία αναφέρεται στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που τηρούν οι σύγχρονες οικονομικές μονάδες, στις ταμειακές ροές και στους αριθμοδείκτες. Με τρόπο λιτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κατανοητό στον αναγνώστη για το ποιες κατηγορίες οικονομικών καταστάσεων υπάρχουν, πως αυτές απεικονίζονται πάνω σε ένα πίνακα και τι πληροφορίες αποπνέουν. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στους αριθμοδείκτες οι οποίοι χρησιμοποιούν στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων και τους οποίους μελετούν οι αναλυτές για να σχηματίσουν άποψη για τη θέση της επιχείρησης είτε σε σύγκριση με προηγούμενα έτη είτε σε σύγκριση με άλλες εταιρίες του κλάδου της. Τέλος, μέσα από την εταιρία SYSTEC Α.Ε. θα γίνει εφαρμογή όλων των παραπάνω για να δοθεί στον αναγνώστη μια ολοκληρωτική εικόνα για το πώς οι αναλυτές χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά για να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για τη διοίκηση της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Ισολογισμοί
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.