Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις / εκδηλώσεις και οι μέθοδοι προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς εμπορικές εκθέσεις / εκδηλώσεις και οι μέθοδοι προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό

Τσακμάκη, Χρυσάνθη
Βαλάση, Ειρήνη

Οι διεθνείς εμπορικές εκθέσεις / εκδηλώσεις είναι η εμπορική δραστηριότητα, η οποία έχει σημαντική επίδραση όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και στην διάδοση νέων τεχνολογιών, στην διακίνηση νέων ιδεών και στην ανάπτυξη θεσμών μεταξύ κοινωνιών και εθνών. Σε πολλές περιπτώσεις οι διεθνείς εμπορικές εκθέσεις / εκδηλώσεις αποτελούν μοχλό ανάπτυξης όχι μόνον για την ίδια την έκθεση αλλά και για την ευρύτερη ανάπτυξη του τρόπου διοργάνωσης της. Οι εν λόγω διεθνείς εμπορικές / εκθέσεις βρίσκονται στο κέντρο του κοινωνικοοικονομικού δικτύου το οποίο διαδίδει και εξετάζει ιδέες, ήθη, μηχανήματα, προϊόντα και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, οι διεθνείς εμπορικές / εκθέσεις εκδηλώσεις στις διάφορες χώρες αποτελούν ένα στοιχείο ζωτικής σημασίας για την εξαγωγική στρατηγική, τόσο για τον εκθέτη όσο και για τον απλό επισκέπτη. Οι σημαντικότερες διεθνείς εμπορικές / εκθέσεις ανοίγουν προοπτικές όχι μόνο για τη χώρα που τις φιλοξενεί αλλά και για τους επισκέπτες και εκθέτες που προέρχονται από άλλες χώρες. Επιπρόσθετα, στην εν λόγω εργασία παρατίθενται λεπτομέρειες σχετικά με τους σημαντικότερους οργανωτές των διεθνών εμπορικών εκθέσεων / εκδηλώσεων καθώς και τα σημαντικότερα εκθεσιακά κέντρα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνή επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.