Ελληνο-τουρκικές εμπορικές σχέσεις : νέοι προσανατολισμοί και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ελληνο-τουρκικές εμπορικές σχέσεις : νέοι προσανατολισμοί και προοπτικές

Ραϊτσανόβσκη, Ηλία

Στην παρούσα εργασία μελετάται το διακρατικό εμπόριο μεταξύ δύο χωρών, όπου κάθε μία χώρα έχει τον δικό της σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Το διακρατικό εμπόριο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη έχει ως αφετηρία το 1990 και φθάνει μέχρι και τις μέρες μας. Σχετικά λοιπόν με αυτή την δεκαπενταετία έχουν συγκεντρωθεί μια πληθώρα στοιχείων όπως η γενική παραγωγή και η κατά κλάδο παραγωγή που σημείωσε κάθε χώρα ανά έτος, ο πλέον σημαντικός κλάδος που αποτελεί και το κίνητρο του διακρατικού εμπορίου, οι εισαγωγές-εξαγωγές, είναι μερικά από τα επιμέρους στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την εκπόνηση της μελέτης αυτής. Στο συγκεκριμένο όμως σημείο δεν πρέπει να εκλείψει της προσοχής μας το μεταξύ των δύο χωρών παρελθόν. Είναι γνωστό ότι οι καταλυτικές αλλαγές των δύο κυβερνήσεων στον χώρο της πολιτικής σε βάθος χρόνου εμπόδισαν την ανάπτυξη της οικονομικής τους συνεργασίας. Εάν λάβουμε υπόψη την επιθυμία των πληθυσμών παγκοσμίως για το «ευ ζην» σε οικονομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο, αξίζει τον κόπο να σκεφθούμε ότι το γεγονός αυτό, το εμπόριο δηλαδή μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών θα γίνει η παρακαμπτήρια οδός που θα οδηγήσει στην εξομάλυνση των πολιτικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ τους προσκομίζοντας από κοινού οικονομικά οφέλη στις συμβαλλόμενες χώρες. Στην εποχή μας με το σύγχρονο οικονομικό σύστημα είναι αδύνατον να συζητά κανείς για κλειστού τύπου οικονομίες, με την έννοια ότι η προσαρμογή μιας χώρας στο διεθνές οικονομικό σύστημα μετριέται με την εξωστρέφεια της χώρας αυτής προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Τουρκία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.