Οι προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων συσκευασίας. Η περίπτωση της FIMI packaging

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων συσκευασίας. Η περίπτωση της FIMI packaging

Πολυγένη, Ελένη

Ο κλάδος της συσκευασίας είναι από τους πιο κερδοφόρους βιομηχανικούς κλάδους στην Ελλάδα. Η συσκευασία έχει διάφορες μορφές και ποικίλει ανάλογα με το προϊόν που πρόκειται να συσκευαστεί. Για αυτό τον λόγο το πρώτο κεφάλαιο αυτής της μελέτης αναφέρεται στις τέσσερις βασικές μορφές συσκευασίας , στα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την κάθε μορφή, καθώς και στην θέση που κατέχουν η καθεμία ξεχωριστά στην εγχώρια αγορά αλλά και στο εξωτερικό. Στην συνέχεια η εργασία εξειδικεύεται, στα κεφάλαια που ακολουθούν, στην παρουσίαση ενός μόνο κλάδου, αυτόν της χάρτινης συσκευασίας. Έτσι το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις διακρίσεις των ειδών χάρτινης συσκευασίας, στην ανάλογη ζήτηση που έχει το εκάστοτε είδος. Το τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζουν τρεις από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις χάρτινης συσκευασίας, οι δύο εκ των οποίων είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και αναφέρονται συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο, ένω στο τέταρτο παρουσιάζεται η εταιρεία ΦΗΜΗ ΑΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ, η οποία δεν είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, αλλά είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται σύγκριση αυτής με τις προηγούμενες δυο. Στο τέλος της εργασίας, ακολουθούν τα συμπεράσματα που απορρέουν μέσα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε για να συνταχθεί η παρούσα μελέτη, και αφορούν αρχικά, συμπεράσματα σχετικά με το κλάδο συσκευασίας γενικότερα και έπειτα αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο χάρτινης συσκευασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Ελλάδα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.