Το Brand Management ως τρόπος οργάνωσης μιας εξαγωγικής επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το Brand Management ως τρόπος οργάνωσης μιας εξαγωγικής επιχείρησης

Καραμπά, Γεωργία

Στην πτυχιακή αυτή εργασία ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να διαβάσει για την λειτουργία του Brand Management -Διοίκηση Επώνυμου Προϊόντος σε μια επιχείρηση. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να γνωρίσουμε την ακριβή έννοια του επώνυμου προϊόντος. Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός επώνυμου προϊόντος που να ξεχωρίζει σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο διοικητής προϊόντος ο οποίος είναι υπεύθυνος για το προϊόν, μια γραμμή προϊόντος ή περισσότερα διαφορετικά προϊόντα χωρίς ουσιαστικά να τα διοικεί. Στόχος του διοικητή προϊόντος εκτός από τον συντονισμό αποφασισμένων ενεργειών των πληροφοριών και των στρατηγικών που αφορούν το προϊόν ή την ομάδα των προϊόντων για την οποία είναι υπεύθυνος είναι και το μέγιστο κέρδος για την επιχείρηση. Σε αυτή την πτυχιακή εργασία επίσης αναλύεται διεξοδικά και με πίνακες πόσο σημαντικό για τον καταναλωτή είναι η μάρκα-επωνυμία ενός προϊόντος και πόσο προσοδοφόρο για την επιχείρηση. Ακόμη παρουσιάζονται οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν την δημιουργία διοίκησης σε ένα προϊόν, τους τρόπους λειτουργίας ενός διοικητή προϊόντος, καθώς επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον σημαντική αναφορά γίνεται σχετικά για τους παράγοντες επιτυχίας ενός διοικητή προϊόντος καθώς επίσης και για το μέλλον και τις προοπτικές αυτού στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Εξαγωγές - Ελλάδα
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.