Η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης για το dumping

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης για το dumping

Κίτσιου, Μαρία

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, η διαδικασίες εμπορικής πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με την Κοινή Εμπορική Πολιτική της Ένωσης της οποίας και εργαλείο αποτελεί η εμπορική άμυνα. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει την εμπορική πολιτική της Ε.Ε και συγκεκριμένα τα μέτρα anti-dumping που η Ένωση λαμβάνει σε περιπτώσεις που εμφανιστεί φαινόμενο dumping από τρίτη χώρα. Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να ορίσει τι είναι dumping, να μελετήσει τα χαρακτηριστικά του και να εξετάσει την εμπορική άμυνα που διαθέτει η Ένωση για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Τέλος, η παρούσα πτυχιακή θα προσπαθήσει να ανιχνεύσει κατά πόσο τα μέτρα εμπορικής άμυνας ταυτίζονται με φιλελεύθερες πρακτικές ή αποτελούν ένα νέο είδος προστατευτισμού αποτέλεσμα της παραδοσιακής σύγκρουσης διακυβερνητικής και υπερεθνικής προσέγγισης της Ένωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Ευρωπαϊκή οικονομία
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.