Περιφερειακή ανάπτυξη και δυνατότητες εξωστρέφειας του νομού Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Περιφερειακή ανάπτυξη και δυνατότητες εξωστρέφειας του νομού Καστοριάς

Μπενά, Μαρία-Άννα

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η περιφερειακή ανάπτυξη του νομού Καστοριάς και οι δυνατότητες εξωστρέφειάς του. Στην εργασία παρουσιάζεται γενικά ο νομός Καστοριάς δηλαδή η μορφολογία του, τα δημογραφικά στοιχεία του και οι υπάρχουσες υποδομές. Ειδικά αναλύεται η οικονομική φυσιογνωμία του Νομού, το Α.Ε.Π. του Νομού και η ανάπτυξη που παρουσιάζει στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Εξετάζονται και αναλύονται τα προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης από το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας και άλλα, καθώς και τα οφέλη τους. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται οι προτάσεις για την ανάπτυξη του Νομού, οι οποίες είναι: •η ίδρυση βιομηχανικού επιχειρηματικού πάρκου, •η ίδρυση διασυνοριακού εμπορευματικού κέντρου, •και η χρήση φυσικού αερίου στο Νομό.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.