Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανεργία = Unemployment

Μιχαλάκη, Ζωή
Ασλαματζίδου, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην ανεργία με περισσότερο έμφαση στην ανεργία της τελευταίας δεκαετίας. Συγκεκριμένα αναφέρονται αρχικά γενικά στοιχεία για την ανεργία καταλήγοντας στην σημερινή της κατάσταση. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε κάποια βασικά στοιχεία για την ανεργία. Αναφέρεται ο ορισμός , η μέτρηση της ανεργίας, η διάρκεια της και τέλος στην ταξινόμηση της βάσει ηλικίας, φυλής και φύλου. Την ανεργία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε κάποια είδη τα οποία υπάρχουν σε μια οικονομία. Στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν αναφέρονται τα είδη της ανεργίας. Στο τρίτο κεφάλαιο διακρίνουμε τις αιτίες που συμβάλλουν στην δημιουργία της ανεργίας. Αναφέροντας ως πιο σημαντικές από αυτές τις δημογραφικές εξελίξεις, την διεθνοποίηση, τον ανταγωνισμό με τις άλλες χώρες και την τεχνολογία. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις συνέπειες που δημιουργεί η ύπαρξη της ανεργίας μέσα σε ένα κράτος. Οι συνέπειες αυτές μπορούν να διακριθούν σε ατομικές και κοινωνικές και επιφέρουν κυρίως κοινωνικό και οικονομικό κόστος σε ένα κράτος. Οι προσπάθειες που θα μπορούσαν να γίνουν για την εξάλειψη του φαινομένου της ανεργίας αναφέρονται στο πέμπτο κεφάλαιο. Αναλύονται κάποια μέτρα λοιπόν τα οποία μπορεί να πάρει το κράτος για να αντιμετωπίσει την ανεργία. Η ανεργία και ο πληθωρισμός αποτελούν δυο σημαντικά προβλήματα για την οικονομία. Στο έκτο λοιπόν κεφάλαιο αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τον πληθωρισμό και παρουσιάζουμε την καμπύλη που μας δείχνει την αρνητική σχέση ανεργίας και πληθωρισμού. Τέλος το έβδομο κεφάλαιο ασχολείται με την πορεία της ανεργίας, αρχικά με μια ιστορική αναδρομή και στη συνέχεια με πιο αναλυτικά στοιχεία για την εξάπλωση της την τελευταία δεκαετία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.