Εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μεσογείου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μεσογείου

Δαμάσκος, Σωτήριος

Μετά από 20 χρόνια διμερούς και εμπορικής συνεργασίας, η Ένωση και οι 12 μεσογειακοί εταίροι (Αλγερία, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Μαρόκο, Παλαιστινιακή Αρχή, Συρία, Τυνησία, Τουρκία και τα ενταχθέντα κράτη Κύπρος και Μάλτα) κατέληξαν στην ίδρυση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στην Βαρκελώνη, το 1995. Αυτή η πρωτοβουλία στόχευε: • Στην δημιουργία ενός χώρου ειρήνης και σταθερότητας μέσω πολιτικού διαλόγου. • Στην δημιουργία ζώνης ευημερίας μέσω οικονομικής και χρηματοδοτικής συνεργασίας και καθιέρωση ζώνης ελεύθερου εμπορίου. • Στην προώθηση του πολιτισμικού και κοινωνικού διαλόγου, ο οποίος διεξάγεται και μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αλλά και μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το πρόγραμμα MEDA αποτέλεσε το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας (8,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 1995-2004 και 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2000-2006 μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων). Στόχος της παρούσης ερευνητικής εργασίας είναι η ενδιάμεση αξιολόγηση των οικονομικών επιπτώσεων της νέας Ευρω-Μεσογειακής συνεργασίας. Συγκεκριμένα, ερευνώνται οι επιπτώσεις στις συνολικές διαπεριφερειακές οικονομικές ροές, στη διάρθρωση και εξέλιξη του διμερούς εμπορίου, στο ζήτημα του εμπορίου αγροτικών προϊόντων, στις άμεσες επενδύσεις και στα δημοσιονομικά έσοδα των τρίτων μεσογειακών χωρών. Τέλος, η ανάλυση κλείνει με τη διατύπωση συμπερασμάτων και

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.