Το ελληνικό εμπόριο των ελληνικών γουναρικών και τα προβλήματα εφαρμογής της χρηματοδότησης factoring στις εμπορικές δράσεις στην Ανατολική Ευρώπη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το ελληνικό εμπόριο των ελληνικών γουναρικών και τα προβλήματα εφαρμογής της χρηματοδότησης factoring στις εμπορικές δράσεις στην Ανατολική Ευρώπη

Καραγιάννης, Κωνσταντίνος

Πρωταρχικός στόχος της παρούσα εργασίας είναι η περιγραφή του ελληνικού κλάδου γουνοποιίας και η ανάλυση των βασικότερων προβλημάτων και των προοπτικών που αυτός έχει. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ανάλυση των εμπορικών συναλλαγών με τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία) και του ανατολικού κόσμου γενικότερα, στα πλαίσια των θεωριών Διεθνούς Εμπορίου. Ο δεύτερος σκοπός της παρούσας μελέτης σχετίζεται με την ανάλυση του μηχανισμού του factoring και τον ρόλο του στην ενίσχυση των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η ανάλυση θα εστιαστεί στα προβλήματα που η εφαρμογή του παρουσιάζει στις εμπορικές δράσεις στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης, αφού προηγουμένως αναλυθεί το περιεχόμενό του και τα βασικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του. Έτσι θα είναι δυνατή η συλλογική εκτίμηση των προβλημάτων των ελληνικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων , ιδιαίτερα στις συναλλαγές τους με τις προαναφερθείσες αγορές και θα καταστεί δυνατή η πρόταση μίας λύσης για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του μηχανισμού του Factoring.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Γουνοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.