Τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης της δομής μιας διεθνούς αγοράς και της υπάρχουσας κατάστασης σε επίπεδο επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης της δομής μιας διεθνούς αγοράς και της υπάρχουσας κατάστασης σε επίπεδο επιχείρησης

Πέσιου, Χριστίνα

Στην εργασία αυτή αναπτύσσονται τεχνικές και μέθοδοι ανάλυσης της διεθνούς αγοράς και της υπάρχουσας κατάστασης της επιχείρησης, με σκοπό να τονιστεί η σημασία διαμόρφωσης στρατηγικών για τον καλύτερο προσανατολισμό των επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά και την επέκτασή τους στο περιβάλλον αυτό. Γίνεται επίσης αναφορά στην ελληνική εξαγωγική δραστηριότητα και στην κατανομή των εξαγωγών χρησιμοποιώντας πίνακες και διαγράμματα για την καλύτερη απεικόνιση των στοιχείων αυτών. Τα σημαντικότερα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εργασία αυτή είναι: α) Η απόφαση της εξαγωγής μιας επιχείρησης για να είναι επιτυχής, θα πρέπει να ακολουθείται από ένα καλά δομημένο στρατηγικό σχεδιασμό. β) Ο προσανατολισμός της επιχείρησης στη διεθνή αγορά θα πρέπει να βασίζεται στις γνώσεις, στις εμπειρίες και στην πληροφόρηση για την αγορά αυτή. γ) Σύμφωνα με δεδομένα της τράπεζας της Ελλάδος, τα τελευταία χρόνια η αύξηση των εισαγωγών της Ελλάδας παρουσιάζεται μεγαλύτερη από αυτή των εξαγωγών, με σημαντικότερες εξαγωγές αυτών των βιομηχανικών προϊόντων, των ορυκτών, καυσίμων και λιπαντικών. Παρ’ ότι όμως τα στοιχεία δείχνουν τη δυσκολία της Ελλάδας να ανταποκριθεί στη δυναμική και ανταγωνιστική αγορά του εξωτερικού, αυτό δε σημαίνει ότι κοιτώντας το παρελθόν μπορούμε να δούμε και την εικόνα του μέλλοντος.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ - Διοίκηση και οργάνωση
Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.