Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: Μασούτης, Μαρινόπουλος, Βασιλόπουλος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: Μασούτης, Μαρινόπουλος, Βασιλόπουλος

Γάτας, Γεώργιος

Το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο στο οποίο ανήκει το θέμα της πτυχιακής είναι το οικονομικό. Σκοπός είναι η μελέτη της οικονομικής θέσης των εταιρειών «ΜΑΣΟΥΤΗΣ», «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» και «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ» καθώς και η σύγκριση μεταξύ τους, μέσω της χρήσης των αριθμοδεικτών. Συγκεκριμένα η πτυχιακή αυτή αποτελείται από πέντε κεφάλαια, όπου στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή των εταιρειών και μια μικρή αναφορά στα καταστήματα τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται βασικές έννοιες όπως είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση και η θεωρία του ισολογισμού. Στο δεύτερο κομμάτι του κεφαλαίου υπάρχει αναλυτική περιγραφή των στοιχείων του ισολογισμού και ερμηνεία. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει μια αναλυτική μελέτη των αριθμοδεικτών όπου παρουσιάζονται οι ορισμοί και οι κατηγορίες τους. Στην συνέχεια περνάμε στην έρευνα και την ανάλυση την εργασίας όπου στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει α) το θεωρητικό στοιχείο του κάθε αριθμοδείκτη και β) τα αποτελέσματα της κάθε εταιρείας ξεχωριστά. Η ανάλυση της πτυχιακής γίνεται πάνω σε 5 αριθμοδείκτες οι οποίοι είναι οι εξής: Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας. Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE). Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA). Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, έχουμε μπει πλέον στην έρευνα και κάνουμε σύγκριση των αριθμοδεικτών για κάθε περίοδο των τριών εταιρειών.

Thesis
NonPeerReviewed

Σουπερμάρκετ - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.