Προβλήματα και προοπτικές της ευρωμεσογειακής συνεργασίας και η συμβολή της Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Προβλήματα και προοπτικές της ευρωμεσογειακής συνεργασίας και η συμβολή της Ελλάδος

Γιαννακοπούλου, Διαμάντω
Μαντζώρου, Μαρία

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η Μεσόγειος αναζητεί μια νέα ισορροπία. Για τον λόγο αυτό οι μεσογειακές χώρες σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα καλό κλίμα συνεργασίας υπογράφοντας την Δήλωση της Βαρκελώνης τον Νοέμβριο του 1995 για την «Ευρωμεσογειακή Συνεργασία». Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανάλυση της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας και το τι προσφέρει στα μέρη που την αποτελούν, γίνεται λεπτομερής αναφορά στις σχέσεις της ΕΕ με τις μεσογειακές χώρες και βλέπουμε τον ρόλο της χώρας μας στις διαδικασίες της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στην συνέχεια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Δήλωση της Βαρκελώνης με την οποία σηματοδοτείται και η έναρξη της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, κάποιες υπουργικές διασκέψεις της ΕΜΣ, το μεσογειακό forum, το πρόγραμμα MEDA καθώς και ο στόχος της ΕΜΣ για ζώνη ελευθέρου εμπορίου . Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχέσεις των μεσογειακών εταίρων με την ΕΕ στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε τον ρόλο της Ελλάδος στην Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, τα προβλήματα και τις προοπτικές της ΕΜΣ. Τέλος παρουσιάζονται τα προσωπικά συμπεράσματα και οι προτεινόμενες λύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.