Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund) και ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund) και ο ρόλος του στην παγκόσμια οικονομία

Νικηφοράκη, Μαρία
Μαυροφοράκη, Μαρίνα

Η μελέτη αυτή εξετάζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση μ ε την παγκόσμ ια οικονομ ία. Ειδικότερα περιγράφει τον ρόλο και την σπουδαιότητα του ΔΝΤ σε παγκόσμιο επίπεδο και πως αυτό συμβάλλει στην ανάπτυξη και στον περιορισμό της ένδειας. Ωστόσο καθότι με την πάροδο των ετών υπάρχουν διάφορες εξελίξεις, το ΔΝΤ θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτές και να αναθεωρεί συνεχώς τους στόχους του και το πλαίσιο μέσα στο οποίο δρα. Στόχος του ΔΝΤ είναι να διευκολύνει την επέκταση της ισορροπημ ένης ανάπτυξης του διεθνούς ε μ πορίου, και να συμ βάλει μ ε αυτόν τον τρόπο στην προαγωγή και τη συντήρηση των υψηλών επιπέδων απασχόλησης και εισοδήματος καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων όλων των κρατών - μελών. Αυτός ο στόχος εκφράζει τις φιλοδοξίες των κρατών μ ελών για ανάπτυξη, οικονομ ική πρόοδο και μ είωση της φτώχειας. Συνεπώς οποιαδήποτε αξιολόγηση της απόδοσης του Ταμείου κατά τη διάρκεια των ετών θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο έχει εκπληρώσει του στόχους του και τι βελτιώσεις απαιτούνται. Η σχέση του ΔΝΤ με την παγκόσμια οικονομία είναι ιδιάζουσα και ο ρόλος του ΔΝΤ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ σημαντικός καθότι βασικός στόχος είναι η επίτευξη ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης, μείωση των ανισοτήτων και της φτώχειας και οικονομική πρόοδος.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Παγκόσμια οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.