Η τεχνολογία DSL και η επίδρασή της στο ηλεκτρονικό εμπόριο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η τεχνολογία DSL και η επίδρασή της στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Λαδάς, Βασίλειος

Το παρόν έγγραφο φιλοδοξεί να αναλύσει και να παρουσιάσει την τεχνολογία DSL (Digital Subscriber Line) και την επίδρασή της στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Τον σημαντικότερο ίσως παράγοντα για την ύπαρξη και επιτυχία του Διαδικτύου (Internet) και κατ’ επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελεί η ταχύτητα μεταφοράς των επιθυμητών δεδομένων και πληροφοριών. Τόσο σε ενσύρματα, μέσω καλωδιακών συνδέσεων, όσο και ασύρματα δίκτυα η ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής για τη λήψη και αποστολή δεδομένων είναι το κυρίαρχο ζητούμενο. Για την επίτευξη του τελευταίου γίνεται χρήση συγκεκριμένων τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, μία εκ των οποίων είναι και η ψηφιακή συνδρομητική γραμμή, DSL (Digital Subscriber Line). Μεγάλο πλεονέκτημα του στάνταρτ αυτού, εκτός από τις μεγάλες ταχύτητες, παραμένει η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του τηλεφώνου, επειδή χρησιμοποιεί υψηλότερες συχνότητες από αυτές της μεταφοράς της φωνής. Ωστόσο η ταχύτητα επηρεάζεται σημαντικά από την απόσταση ανάμεσα στο κομπιούτερ του χρήστη και το τηλεφωνικό κέντρο. Αυτό μπορεί να αποτελεί ένα μειονέκτημα σε σχέση με την καλωδιακή σύνδεση που είναι εφικτή στις ΗΠΑ και σε χώρες της Ευρώπης, αλλά όσον αφορά την Ελλάδα είναι σίγουρα μια μεγάλη βελτίωση για το άμεσο μέλλον, αφού δεν προϋποθέτει εγκατάσταση νέων τηλεπικοινωνιακών δικτύων (όπως για παράδειγμα, δίκτυο οπτικών ινών).

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Ηλεκτρονικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.