Το Franchising και οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο εφαρμογής του στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το Franchising και οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο εφαρμογής του στην Ελλάδα

Ιωάννου, Γεωργία

Όταν το 1976 η Ελληνική Εταιρία ταχύ-εστιατορίων (fast food) GOODY’S ξεκινούσε την ανάπτυξή της στην Ελλάδα με τη μέθοδο του Franchising κανείς ίσως δε θα μπορούσε να φαντασθεί ότι 20 χρόνια αργότερα 551 διαφορετικά καταστήματα ποικίλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων θα λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο στην χώρα μας. Ακόμα η κανείς ίσως δε θα μπορούσε τότε να πιστέψει ότι μια εικοσαετία αργότερα δεκάδες επιχειρήσεων κάθε χρόνο θα επέλεγαν αυτή την μέθοδο ανάπτυξης καθιστώντας το franchising την πλέον στρατηγική marketing στην ελληνική επιχειρημ ατική αγορά. Και βέβαια στις επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να προστεθούν και οι εκατοντάδες των νέων επιχειρηματιών που εντάσσονται κάθε χρόνο σε κάποιο δίκτυο franchising ή που έχουν έρθει σε διαπραγματεύσεις με κάποιον δότη για ενταχθούν στο δίκτυο του. Αβίαστα λοιπόν μπορούμ ε να πούμ ε ότι το franchising στην ελληνική αγορά όπως εξάλλου και στην διεθνή αφενός μ εν άνοιξε διάπλατα την είσοδο σε νέους επιχειρημ ατίες αφετέρου δε βοήθησε σημαντικά στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις να εξαπλωθούν. Τι είναι το franchising; Με ποιες μορφές ε μ φανίζεται; Ποια είναι η προέλευση και η εξέλιξη του μέχρι σήμερα; Ποια είναι τα πλεονεκτήμ ατα και τα μειονεκτήμ ατα του;Ποιοι είναι οι τρόποι χρημ ατοδότησης ενός δικτύου; Ποια η εξέλιξη και η προοπτική του franchising στην ελληνική αγορά;

Thesis
NonPeerReviewed

Franchising
Λιανικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.