Η προβολή των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων και το διεθνές περιβάλλον διαφήμισης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η προβολή των εξαγόμενων ελληνικών προϊόντων και το διεθνές περιβάλλον διαφήμισης

Μπάτος, Παναγιώτης

Η παρούσα μελέτη έχει ως θέμα της την προβολή των εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων σε συνδυασμό με το διεθνές περιβάλλον διαφήμισης. Στα 4 κεφάλαια που περιλαμβάνει, αναφέρονται όλα τα εξαγόμενα Ελληνικά προϊόντα κατά κλάδο, καταγράφονται οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδος την τελευταία 3ετία ανά προϊόν και ανά χώρα του κόσμου, αναλύονται οι αγορές των προϊόντων αυτών και εντοπίζονται νέες αγορές στόχοι οι οποίες μπορούν στο μέλλον να «αξιοποιηθούν». Στην συνέχεια, προσδιορίζεται η θέση της διαφήμισης στο μίγμα προώθησης των προϊόντων, αναφέρονται και αναλύονται τα χαρακτηριστικά των κυριότερων διαφημιστικών μέσων και δίνονται προτάσεις για το ποια από αυτά πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις για την διεθνή προβολή των προϊόντων τους. Κατόπιν αναλύεται το διεθνές περιβάλλον διαφήμισης κατά ήπειρο και κατά γεωγραφική ζώνη με έμφαση στα χαρακτηριστικά που έχουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.) ανά περιοχή. Στο τέλος της μελέτης εξετάζεται ο θεσμός των διεθνών εμπορικών εκθέσεων, ως «εργαλείο» της διεθνούς προβολής των εξαγόμενων Ελληνικών προϊόντων και αναφέρονται οι μεγαλύτερες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις σε πίνακα. Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν εκατοντάδες διαφημιστικά μέσα που υπάρχουν παγκοσμίως με στόχο την αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων τους στις υπάρχουσες και τις νέες αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.