Η διαρθρωτική δομή των ΜΜΕ στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ. Η συμβολή των συνενώσεων τύπου Clusters στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΜΕ

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Η διαρθρωτική δομή των ΜΜΕ στην Ελλάδα και την υπόλοιπη ΕΕ. Η συμβολή των συνενώσεων τύπου Clusters στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜΜΕ

Καρατάσου, Μαρία-Ελένη

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί το θέμα του ρόλου μιας ΜΜΕ τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη, καθώς και τα διάφορα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ, με κυρίαρχο το πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας μιας ΜΜΕ μέσω της δικτύωσης και της δημιουργίας συνενώσεων (clusters). Με τον τρόπο αυτό θα ανακαλύψουμε τις δυνατότητες καθώς και τις αδυναμίες των ΜΜΕ, τους στόχους και τη λειτουργία τους μέσω των σημερινών δεδομένων, καθώς και τη σημαντική βοήθεια που έχει σαν στόχο να προσφέρει το 'Γ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης στις ΜΜΕ για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται ο πλήρης ορισμός μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, τα πλεονεκτήματα καθώς και τα μειονεκτήματα αυτής, όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στις Ευρωπαϊκές ΜΜΕ και μια πρώτη προσέγγιση στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ αυτών και των Ελληνικών ΜΜΕ. Τέλος με το τρίτο κεφάλαιο γνωστοποιούνται τα δίκτυα-συνενώσεις επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτουμε το πόσο βοηθούν την μικρομεσαία επιχείρηση τα δίκτυα αυτά καθώς και τις ελλείψεις- προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη λειτουργία τους. Εν κατά κλείδι παρατίθενται παραδείγματα δικτύων που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα κάποιων ΜΜΕ αν και η πλειοψηφία των Ελληνικών ΜΜΕ δεν αναπτύσσει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, πιθανότατα λόγω του φόβου απώλειας του ελέγχου της επιχείρησής τους. Η νοοτροπία όμως αυτή κάποτε θα πρέπει να αλλάξει.

Thesis
NonPeerReviewed

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Ελλάδα
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)