Το επίπεδο διμερών οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους νέους γείτονές της στην Ανατολική Ευρώπη και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το επίπεδο διμερών οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους νέους γείτονές της στην Ανατολική Ευρώπη και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας

Λεμπιδάκη, Ελένη
Κοτζαμανίδου, Δέσποινα

Στο κυρίως κείμενο της εργασίας μας, βάση των στοιχείων αναλύονται οι οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις της Ελλάδας, της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης (Μολδαβία, Λευκορωσία, Ουκρανία και Ρωσία). Οι αυξανόμενες απαιτήσεις της σημερινής εποχής όσον αφορά το εμπόριο και το άνοιγμα των συνόρων, είναι αιτίες που κάνουν αναγκαία την σύναψη οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των χωρών. Γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι χώρες αυτές πρέπει να πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις, με την υπογραφή συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για την καλύτερη πολιτική γειτνίασής τους. Αυτονόητο είναι ότι τα παραπάνω υλοποιούνται με την εμπορική δραστηριοποίηση των σημαντικότερων συνεργατών των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Επίσης γίνετε εκτενείς αναφορά στις οικονομίες των χωρών αυτών σε επι μέρους τομείς και εξετάζεται η διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ τους τόσο κατά κατηγορία προϊόντων όσο και κατά γεωγραφική περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Διεθνές εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.