Η επικοινωνιακή στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων. Η διαφήμιση ως μοχλός προώθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η επικοινωνιακή στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων. Η διαφήμιση ως μοχλός προώθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας

Αββανίδης, Βασίλειος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η κατανόηση της επικοινωνιακής στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων και την διαφήμιση ως μοχλού προώθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας. Στα πλαίσια αυτά περιγράφονται οι στρατηγικές εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων, οι στρατηγικές εξαγωγικού μάρκετινγκ, η επικοινωνία και η διαφήμιση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις και η ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική. Ακόμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου και τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτή την ερεύνα. Επίσης αναλύεται η επικοινωνιακή στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων, οι στρατηγικές προώθησης στο διεθνές μάρκετινγκ και ο ρόλος των επικοινωνιών, η διαδικασία προώθησης και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας της. παρακάτω παρουσιάζεται η επικοινωνιακή στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων ως αποτελεσματικότερη όταν το προϊόν είναι επώνυμο. Γίνεται παρουσίαση της διαφήμισης ως μοχλός προώθησης της εξαγωγικής δραστηριότητας, παρουσιάζονται τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και αναλύεται ο σχεδιασμός της διαφημιστικής εκστρατείας. Επίσης παρουσιάζονται οι τύποι διαφημιστικής εκστρατείας, οι συνεργάτες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της εκστρατείας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες της διαφημιστικής εταιρίας και η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, η επικοινωνιακή στρατηγική είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική για την επιτυχία της εξαγωγικής δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως επίσης και η διαφήμιση αποτελεί τον κυριότερο μοχλό ανάπτυξης της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Διαφήμιση
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.