Διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στην άσκηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Διαρθρωτικά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις στην άσκηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο και διεθνές επίπεδο

Κουτσού, Κυριακή

H ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη και στη διεθνή οικονομία έχουν, καιρό τώρα , απελευθερωθεί δυνάμεις οι οποίες οδηγούν στην δημιουργία μιας μεγάλης παγκόσμιας αγοράς και το εμπόριο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας των χωρών. Η δημιουργία στον Ελληνικό χώρο μιας οικονομίας παραγωγής ‘’προϊόντων εμπορεύσιμων διεθνώς’’ απαιτεί να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και να εξαλειφθούν τα προβλήματα που εμποδίζουν την ανάπτυξη των Ελληνικών εξαγωγών. Ειδικότερα, στη μελέτη αυτή, αναφέρονται και αναλύονται η πορεία και παρούσα κατάσταση των ελληνικών εξαγωγικών επιδόσεων και συγκρίνονται με τις εξαγωγικές επιδόσεις άλλων χωρών της ΕΕ, καθώς και οι κλάδοι στους οποίους η πορεία τους παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Επίσης παρουσιάζονται τα κυριότερα διαρθρωτικά και θεσμικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και πως αυτά εμποδίζουν την ανάπτυξη των εξαγωγών αλλά και το βαθμό κατά τον οποίο αυτά εξελίχθηκαν και βελτιώθηκαν τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, μέσα από την συγκέντρωση αυτή των προβλημάτων και των υπόλοιπων στοιχείων που αφορούν τις ελληνικές εξαγωγές, η παρούσα εργασία προσπαθεί να συγκεντρώσει κάποιες βασικές προτάσεις για μια νέα στρατηγική εξαγωγών που θα οδηγήσει στη βελτίωση της εξαγωγικής δραστηριότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, συνοψίζονται τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης, τα οποία αναφέρονται στους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες των Ελληνικών εξαγωγών αλλά και στα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για τη μελλοντική πορεία των Ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.