Τα διεθνή επιχειρηματικά μοντέλα και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Τα διεθνή επιχειρηματικά μοντέλα και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα

Παντελέρη, Σταυρούλα
Κυρανούδη, Άννα

Το αντικείμενο της εργασίας έχει ως σκοπό την διερεύνηση της εφαρμογής των παραπάνω μοντέλων στην ελληνική αγορά, τόσο από τις τράπεζες, όσο και από τις επιχειρήσεις. Οι κύριες πλευρές του θέματος που εξετάστηκαν ήταν η θεωρητική ανάλυση του καθενός μοντέλου ξεχωριστά. Αν είναι γνωστή η ύπαρξη των μοντέλων από τις ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις, αν τα χρησιμοποιούν, ποιο το όφελος που αποκομίζουν από την χρήση αυτών, κατά πόσο πιστεύουν ότι τα Διεθνή Επιχειρηματικά Μοντέλα βοηθούν στις εμπορικές δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην ανάπτυξη τους. Τέλος συμπεραίνουμε ότι τα διεθνή επιχειρηματικά μοντέλα άρχισαν να εφαρμόζονται στην ελληνική αγορά κυρίως τα τελευταία δέκα χρόνια. Υπάρχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης των μοντέλων αυτών στην Ελλάδα, καθώς ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στις συγκεκριμένες μεθόδους. Λέξεις κλειδιά: franchising, factoring, forfaiting, licensing, joint ventures, κέρδος, ρευστότητα, συναλλαγές, συνεργασία, ανάπτυξη και επέκταση, μείωση κόστους.

Thesis
NonPeerReviewed

Franchising
Επιχειρηματικά μοντέλα
Λιανικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.