Εταιρική κοινωνική ευθύνη και η επίδραση της στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και η επίδραση της στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης

Σιβρή, Αργυρώ
Στέφου, Μαριάννα

Η εργασία που ακολουθεί αναφέρεται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) και την επίδραση της στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης. Γίνεται γνωστό τι είναι η “εταιρική κοινωνική ευθύνη”, καθώς επίσης και πως συνδέεται με το ανθρώπινο δυναμικό της. Στόχοι της εργασίας είναι να γίνει ευρύτερα γνωστό εάν οι εργαζόμενοι της επιχείρησης επηρεάζονται από την ΕΚΕ, εάν η εταιρική κοινωνική ευθύνη επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και μάλιστα μπορεί να την αλλάξει σε ένα βαθμό. Επίσης εάν το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης είναι παράγοντας αρωγής της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Εάν οι εργαζόμενοι μπορούν να βοηθήσουν και εκείνοι σε μια καλή διεξαγωγή δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Η μέθοδος προσέγγισης που χρησιμοποιείται είναι αρχικά θεωρία και μετά ακολουθεί η έρευνα. Δηλαδή υπάρχει ένα θεωρητικό κομμάτι που αποτελείται από βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Σε αυτό το πλαίσιο αναλύονται οι όροι της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, καθώς επίσης αποδεικνύονται θεωρητικά οι στόχοι που έχουν τεθεί. Έπειτα υπάρχει μια έρευνα για να αποδειχθούν και στη πράξη αυτά που υποστηρίζονται. Να γίνει γνωστή η σύνδεση των δύο αυτών εννοιών, δηλαδή πως αυτές συνδέονται και ποια αποτελέσματα προκύπτουν από αυτή τη σύνδεση. Συμπεραίνεται επίσης πως η εταιρική κοινωνική ευθύνη επηρεάζει σε ένα βαθμό τους εργαζομένους μιας επιχείρησης τόσο ψυχολογικά όσο και στην απόδοση τους στην ίδια την επιχείρηση και πως αυτές οι δυο έννοιες δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά αντίθετα συνδέονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.