Κ.Φ.Α.Σ. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών: Ν.4093/12/11/2012: αλλαγές, τροποποιήσεις από 01/01/2014

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κ.Φ.Α.Σ. Κώδικας φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών: Ν.4093/12/11/2012: αλλαγές, τροποποιήσεις από 01/01/2014

Κατσαούνης, Νικόλαος

Η λογιστική οργάνωση μιας επιχείρησης, ως έννοια, περιέχει θέματα που καλύπτονταν από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) και από την ισχύ του, από τον «ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Φ.Α.Σ.)», όπως για παράδειγμα τα παραστατικά και το περιεχόμενό τους, που πρέπει να εκδίδονται, ποιο είναι το σχέδιο λογαριασμών που πρέπει να τηρείται, ποιοι από τους κανόνες αποτίμησης θα ακολουθούνται, για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα αρχειοθετούμενα στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες κ.λπ. Κατά την επικρατέστερη άποψη, ένα σύστημα λογιστικής οργάνωσης που θα εξασφαλίζει τα συμφέροντα του κράτους και θα έχει λογικό κόστος για την επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.