Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η σημασία τους για την τοπική ανάπτυξη. Η διαμορφωθείσα κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η σημασία τους για την τοπική ανάπτυξη. Η διαμορφωθείσα κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα

Μπουδούρη, Σοφία
Παλούκη, Ήρα

Η εργασία αυτή παρουσιάζει στοιχεία όσον αφορά τον τουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές του. Αναφέρεται η έννοια του τουρισμού και πως διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ελλάδα. Επιπλέον προσδιορίζονται οι μορφές του τουρισμού και δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη τους. Αναφέρονται ακόμη οι επιπτώσεις τους στην τοπική ανάπτυξη της χώρας μας και πιο συγκεκριμένα της Βόρειας Ελλάδας. Χρησιμοποιούνται πίνακες και διαγράμματα, μέσω των οποίων μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη πληροφόρηση και απεικόνιση των στοιχείων όλων αυτών που δείχνουν την εξέλιξη του ελληνικού τουρισμού. Τα αποτελέσματα αυτών, δείχνουν την κίνηση των αλλοδαπών και εγχώριων τουριστών διαχρονικά στην Ελλάδα, καθώς και πως διαμορφώνεται η τουριστική συμπεριφορά σε σχέση με το τουριστικό φαινόμενο. Γίνεται επίσης αναφορά των αναπτυξιακών προγραμμάτων και η διαμορφωθείσα κατάσταση κάθε νομού της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Όλα αυτά συμβάλλουν ο ελληνικός τουρισμός να αποτελεί ένα από τα βασικότερα στοιχεία για την ανάπτυξη του τόπου. Τέλος παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη συλλογή των στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Τουριστική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)