Γυναίκες και δημοσιογραφία: μια θεώρηση της θέσης των Ελληνίδων δημοσιογράφων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γυναίκες και δημοσιογραφία: μια θεώρηση της θέσης των Ελληνίδων δημοσιογράφων

Δούκα, Σοφία - Ανδριάννα

Η παρούσα εργασία καλείται να μελετήσει, να παραθέσει και να τεκμηριώσει αυτές τις αλματώδεις αλλαγές αναφορικά με την θέση των γυναικών στον τομέα της εργασίας, αλλά και να εξετάσει τα βαθύτερα αίτια και την σημασία τους. Για λόγους οικονομίας και σαφήνειας η εργασία αυτή έχει περιορίσει το πεδίο της έρευνάς της στις συνθήκες που χαρακτήρισαν την θέση της εργαζόμενης γυναίκας δημοσιογράφου στην ελληνική επικράτεια, ωστόσο, καθώς είναι αδύνατο το ζήτημα να μελετηθεί ως ανεξάρτητο από τις σχετικές διεθνείς εξελίξεις ενδέχεται ο αναγνώστης να συναντήσει πολλές συγκριτικές αναφορές στον ευρωπαϊκό και τον αμερικανικό φεμινισμό. Έτσι, αρχικά η μελέτη ξεκινά με την παράθεση πληροφοριών και συμπερασμάτων, όπως απορρέουν από τους ισχυρισμούς της συναφούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, και κλείνει με την έκθεση της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε από την φοιτήτρια-επιμελήτρια της εργασίας και συμπεριλαμβάνει την δημιουργία ερωτηματολογίων, την διανομή τους σε Ελληνίδες γυναίκες δημοσιογράφους και την ανάλυση των απαντήσεών τους. Πιο συγκεκριμένα, εκπονήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία μοιράστηκαν σε μια μικρή ομάδα γυναικών επαγγελματιών δημοσιογράφων διαφορετικού ηλικιακού επιπέδου και διαφορετικού πεδίου ειδίκευσης προκειμένου να διερευνηθούν οι εμπειρίες και οι απορρέουσες αντιλήψεις τους σχετικά με την αντιμετώπιση της γυναίκας δημοσιογράφου στην Ελλάδα. Απώτερος σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί επαγωγικά η εξέλιξη της ευρύτερης θέσης της γυναίκας στην χώρα μας. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν, σε κάθε περίπτωση, μεγάλο ενδιαφέρον, αφού από αυτά είναι δυνατόν να συναχθεί το συμπέρασμα ότι στην Ελλάδα έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά στην θέση της γυναίκας ως εργαζόμενης στον περιλάλητο τομέα της Δημοσιογραφίας. Όμως, παρόλο που ένα συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων της έρευνάς μας παραδέχεται αυτή την θετική αλλαγή, παρατηρείται ότι οι γυναίκες σπανίως καταλαμβάνουν εργασιακές θέσεις που βρίσκονται υψηλά στην ιεραρχική κλίμακα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσιογραφία
Γυναίκα - Κοινωνικά και ηθικά προβλήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.