Η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στην Παρευξείνια Ζώνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας του Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στην Παρευξείνια Ζώνη

Τσάτσας, Γεώργιος

Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει στα πλαίσια της οικονομικής συνεργασίας Ευξείνου Πόντου την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των χωρών - μελών του οργανισμού, των τελευταίων μακροοικονομικών εξελίξεων που έλαβαν μέρος τα τελευταία έτη καθώς και το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας στην περιοχή αυτή. Εν συνεχεία γίνεται μια όσο το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση στις οικονομικές και κυρίως εμπορικές συναλλαγές που διέπουν την χώρα μας με τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού. Στην προσπάθεια για την καλύτερη πληροφόρηση και κατανόηση των διμερών εμπορικών σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αυτές και των μεταβαλλόμενων μακροοικονομικών δεικτών παρατίθεται μια σειρά πινάκων και διαγραμμάτων. Επίσης, γίνεται μια αναφορά στις ενέργειες της Ελληνικής Προεδρίας και στα τελευταία σημαντικότερα γεγονότα και εξελίξεις στην περιοχή. Στο τέλος παρουσιάζονται τα διάφορα συμπεράσματα από όλη την συλλογή στοιχείων και ως αποτέλεσμα εξάγεται η μεγάλη συνεισφορά του Οργανισμού για την επίτευξη της διεύρυνσης των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων προς το αμοιβαίο συμφέρον μεταξύ των χωρών της περιοχής του Εύξεινου Πόντου, και μια Ελλάδα που αποκτά νέες διαστάσει και προοπτικές στην παρευξείνια Ζώνη.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.