Η χρηματοοικονομική κρίση και οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Η χρηματοοικονομική κρίση και οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

Μεταξάς, Νεκτάριος-Παναγιώτης

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της οικονομικής κρίσης που έπληξε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και κυρίως τις συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους παράγοντες του στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο δεύτερο κεφάλαιο, μελετάται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, από το 1990 έως σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται λεπτομερώς οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα και οι νόμοι που διέπουν τον θεσμό και την λειτουργία τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι αριθμοδείκτες που μελετούν τα αποτελέσματα μιας εταιρίας και συγκεκριμένα οι αριθμοδείκτες ρευστότητας και αποδοτικότητας. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται υπολογισμός των ανωτέρω αριθμοδεικτών για τρείς συνεταιριστικές τράπεζες την τριετία 2010-2012, ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των συμπερασμάτων που εξάγονται από τον παραπάνω υπολογισμό των αριθμοδεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.