Συγκριτική μελέτη της παρουσίασης της πρόσφατης τραπεζικής - οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον ελληνικό και αγγλικό τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Συγκριτική μελέτη της παρουσίασης της πρόσφατης τραπεζικής - οικονομικής κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον ελληνικό και αγγλικό τύπο

Θωμά, Αλεξάνδρα

Η εργασία αυτή μέσα από την μελέτη άρθρων του αγγλικού και ελληνικού τύπου προσδιόρισε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση στις δύο χώρες. Μέσα από την ανάλυση των άρθρων αναδεικνύονται τα θέματα τα οποία κυριάρχησαν στις δύο χώρες για την Ευρωπαϊκή και Ελληνική οικονομική κρίση και γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού του τρόπου με τον οποίον παρουσιάστηκαν από τον δημοσιογραφικό τύπο. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να επικεντρωθεί στον τρόπο παρουσίασης της οικονομικής κρίσης και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με ιδιαίτερη έμφαση στον γερμανικό τύπο λαμβάνοντας κανείς υπόψη τόσο τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Γερμανίας στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής κρίση όσο και της προκλητικής συμπεριφοράς τόσο της πολιτικής ηγεσίας όσο και του δημοσιογραφικού της κόσμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Τύπος - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.