Οι υποχρεωτικές και οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι υποχρεωτικές και οι αναγκαίες διαδικασίες ποιότητας στα πλαίσια της εγκατάστασης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που βασίζεται στο πρότυπο EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας

Καραγιαννίδου, Ευτέρπη

Η εργασία αυτή αναφέρεται στον κλάδο της Ελληνικής γουνοποιίας, στα κύρια χαρακτηριστικά του, τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων του και τα βασικά προϊόντα εμπορίας. Κύριος σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις υποχρεωτικές και αναγκαίες διαδικασίες που προβλέπει το πρότυπο EN ISO 9001:2000, για την διαδικασία αγοράς α’ και β’ υλών, για την παραγωγή των προϊόντων και για την διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων κάθε γουνοποιιτικής επιχείρησης. Επίσης, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν αυτές τις διαδικασίες στην καθημερινή τους λειτουργία, τα σχετικά διαγράμματα κάθε παραγωγής, στατιστικά στοιχεία για τις εξαγωγές και η διαδικασία της εξαγωγής. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη συλλογή στοιχείων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξαγωγές - Ελλάδα
Γουνοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.