Ο τουριστικός τομέας στη Θεσσαλία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ο τουριστικός τομέας στη Θεσσαλία

Χαρίση, Ευαγγελία

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η εξέλιξη και οι δυνατότητες του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και εξετάζεται η περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα τελευταία χρόνια. Η εργασία αυτή βασίζεται σε πληροφορίες από βιβλιογραφική και διαδικτυακή ανασκόπηση. Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η συγκέντρωση, η αξιολόγηση και η επεξεργασία όλων των διαθέσιμων στοιχείων για την ελληνική τουριστική αγορά και την περιφέρεια Θεσσαλίας ειδικότερα, ώστε να προκύψουν τα σχετικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική υποδομή
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.