Ο κλάδος των κατασκευών και η διεθνής δραστηριοποίησή του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ο κλάδος των κατασκευών και η διεθνής δραστηριοποίησή του

Παπαδοπούλου, Όλγα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του εγχώριου κατασκευαστικού κλάδου και οι διεθνής δραστηριοποίηση του. Ο κατασκευαστικός κλάδος αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα μας οι κατασκευαστικές εταιρίες αποτελούν έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας παρά τα διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η συμμετοχή τους, τόσο στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, όσο και στις Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου, παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση. Σημαντική συμβολή σε αυτό έχουν οι αυξημένες πιστώσεις των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Ο κατασκευαστικός κλάδος διήλθε μία περίοδο έντονων ανακατατάξεων με κύριο χαρακτηριστικό τις συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων, με σκοπό την αύξηση του μεγέθους τους και την τήρηση των προϋποθέσεων για κατάταξη στις νέες τάξεις εργοληπτικών πτυχίων που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν.2940/2001). Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην ισχυροποίηση των τεχνικών εταιριών, η οποία σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει από την εκτέλεση μεγάλων έργων, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην ελληνική και διεθνή αγορά. Οι προοπτικές του κλάδου εμφανίζονται θετικές. Οι στρατηγικές συμμαχίες, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές μικρότερων επιχειρήσεων, αλλά και το ενδιαφέρον των τραπεζικών ομίλων για συνεργασία με εταιρίες του κλάδου αποτελούν βασικούς παράγοντες που υποδεικνύουν την ανάπτυξη του κλάδου. Άλλοι παράγοντες που υποδεικνύουν τις θετικές προοπτικές του κλάδου είναι η συνέχιση των κοινοτικών παροχών από το 4ο Κ.Π.Σ., η εφαρμογή νέων μεθόδων χρηματοδότησης (αυτοχρηματοδοτούμενα έργα, ΒΟΤ, κ.α.), η αυξανόμενη δραστηριοποίηση και επέκταση των εταιριών σε διεθνείς αγορές με έμφαση στις αγορές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευαστική βιομηχανία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.