Η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στη Ν.Α Ευρώπη (SEECP) και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στα Βαλκάνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στη Ν.Α Ευρώπη (SEECP) και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στα Βαλκάνια

Φραγκίσκου, Γεωργία
Τσιότσια, Αλεξάνδρα

Η παρούσα εργασία αναλύει την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στη Ν.Α. Ευρώπη (SEECP) και τις προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στα Βαλκάνια. Παρουσιάζει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Νοτιοανατολικών Βαλκανίων, καθώς και τη σημερινή τους κατάσταση. Αναλύει τη δραστηριότητα περιφερειακών οικονομικών οργανισμών στη Ν.Α. Ευρώπη καθώς και τους στόχους του SEECP. Εξετάζει τους κατευθυντήριους άξονες της Ελληνικής Βαλκανικής οικονομικής πολιτικής, όπως επίσης και τις βασικές παραδοχές για το ενδοβαλκανικό εμπόριο. Παρουσιάζει επίσης την ανάπτυξη των εξαγωγικών δράσεων των ελληνικών επιχειρήσεων στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Επίσης, χρησιμοποιούνται πίνακες μέσω των οποίων δίνεται μια σαφής εικόνα σχετικά με την μεθοδολογία που ακολουθήθηκε καθώς και την παρουσίαση των ευρημάτων. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την όλη μελέτη των στοιχείων σχετικά με την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομικής συνεργασίας στη Ν.Α. Ευρώπη καθώς και τις προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στα Βαλκάνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελλάδα - Εξωτερικές οικονομικές σχέσεις - Βαλκανική Χερσόνησος
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.