Σύγχρονα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και η συμβολή τους στην εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων (Μ.Υ.Θ.C.S.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύγχρονα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και η συμβολή τους στην εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων (Μ.Υ.Θ.C.S.)

Μπουντούρη, Δήμητρα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ποιότητα και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας, το ρόλο τους και τον τρόπο που επηρεάζουν την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Επιπλέον γίνεται αναφορά στη σπουδαιότητα αυτών και στην καθοριστική τους σημασία για τις εξαγωγές. Παρουσιάζεται η δομή του διεθνή οργανισμού τυποποίησης καθώς και τα διάφορα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και οι διαφορές μεταξύ παλαιών και νέων προτύπων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οφέλη που απορρέουν από την πιστοποίηση της ποιότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Αναλύεται η έννοια της ανταγωνιστικότητας και η σημασία της για την πορεία και εξέλιξη των επιχειρήσεων. Σκοπός της εργασίας είναι να προβάλλει τα οφέλη που απορρέουν από την πιστοποίηση της ποιότητας και τα οποία απευθύνονται σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, δηλαδή αφορούν όχι μόνο την επιχείρηση αλλά και τους εργαζομένους και τους πελάτες καθώς και το κοινωνικό σύνολο. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη προκύπτει ότι μία επιχείρηση για να μπορέσει να διατηρηθεί στο εξαγωγικό χώρο πρέπει να διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα και να εφαρμόζει συστήματα διασφάλισης ποιότητας που να παρέχουν ασφάλεια και να πιστοποιούν ότι τα προϊόντα είναι ανώτερα. Ακόμα κάθε επιχείρηση έχει υποχρέωση να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών και να λαμβάνει υπόψη ότι η υψηλή ποιότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την επιτυχή πορεία της επιχείρησης στην διεθνή αρένα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.