Αξιοποίηση εφαρμογών συμμετοχικού διαδικτύου και πολυμέσων για πολιτιστική προβολή : περιπτωσιολογική μελέτη του μουσείου Μπενάκη

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Αξιοποίηση εφαρμογών συμμετοχικού διαδικτύου και πολυμέσων για πολιτιστική προβολή : περιπτωσιολογική μελέτη του μουσείου Μπενάκη

Μαντέλος, Φώτης

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα πλεονεκτήματα της χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) από τους πολιτιστικούς οργανισμούς με στόχο την προβολή τους. Περιλαμβάνει τα στάδια εξέλιξης του διαδικτύου και των πολυμέσων καθώς και τις δυνατότητες και εφαρμογές που παρέχουν οι ΤΠΕ στις μέρες μας, ιδιαίτερα στο χώρο του πολιτισμού. Δίνονται απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα σχετικά με το αν οι πολιτιστικοί οργανισμοί στη χώρα μας αξιοποιούν τις ΤΠΕ, σε ποιο βαθμό και προς ποια κατεύθυνση. Οι στόχοι που θέτονται στην παρούσα εργασία εξετάζονται σε δύο στάδια. Αρχικά στο θεωρητικό πλαίσιο που καλύπτει το σύνολο των πολιτιστικών οργανισμών και στη συνέχεια στο πρακτικό πλαίσιο με την μελέτη της περίπτωσης του Μουσείου Μπενάκη. Η μεθοδολογία της έρευνας που επιλέγεται στην παρούσα εργασία είναι η πρωτογενής και δευτερογενής έρευνα. Η πρωτογενής μέθοδος έρευνας διαχωρίζεται σε ποιοτική και ποσοτική μέθοδο. Ως βασικό εργαλείο της ποιοτικής πρωτογενούς έρευνας, επιλέγεται η χρήση της συνέντευξης με ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Η δευτερογενής έρευνα πραγματοποιείται με τη χρήση της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Η βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία πραγματοποιείται μέσω της συλλογής πληροφοριών και στοιχείων της σύγχρονης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας, συναφών με το γνωστικό αντικείμενο της μελέτης, στοχεύει στην κάλυψη του θεωρητικού σταδίου της εργασίας. Τα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας όπως προκύπτουν από την έρευνα είναι ότι οι πολιτιστικοί οργανισμοί στη χώρα μας και συγκεκριμένα τα μουσεία έχουν εντάξει αρχικά τις ΤΠΕ κυρίως στο πεδίο της διαχείρισης των συλλογών τους με την ψηφιακή καταγραφή και τεκμηρίωση των αντικειμένων τους και στη συνέχεια on line παρουσίαση του υλικού αυτού μέσω των ιστοσελίδων τους, γεγονός που συμβάλει ουσιαστικά στην διεύρυνση της επικοινωνίας με το κοινό τους και στην προβολή του πολιτιστικού τους αποθέματος σε νέες κατηγορίες κοινού. Τα τελευταία χρόνια και ειδικά το Μουσείο Μπενάκη, προτεραιότητα του οποίου αποτελεί η ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού του αποθέματος σε ένα ευρύτερο κοινό, με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία του Συμμετοχικού Διαδικτύου και των πολυμέσων έχει καταφέρει να προσεγγίσει όχι μόνο ένα μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών, αλλά ακόμα και να επιτύχει τη μείωση των τεχνικών και λειτουργικών εμποδίων που αντιμετώπιζε παλαιότερα στην διάθεση του ψηφιακού του αποθέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)