Πολυμεσική εφαρμογή για την προβολή του αγροτουρισμού στο νομό Ευρυτανίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Πολυμεσική εφαρμογή για την προβολή του αγροτουρισμού στο νομό Ευρυτανίας

Πανάρα, Μαρία

Τα πολυμέσα στον χώρο της τεχνολογίας της πληροφορίας είναι ο συνδυασμός ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών όπως κείμενο, γραφικά, εικόνα, κινούμενη εικόνα (animation), ήχος και βίντεο για την αναπαράσταση, επεξεργασία, αποθήκευση, παρουσίαση και μετάδοση της πληροφορίας. Οι νέες τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν πολλές πληροφορίες και δυνατότητες στο χρήστη γι αυτό είναι ικανές να προβάλλουν στη προκειμένη περίπτωση τον αγροτουρισμό στο Νομό Ευρυτανίας και να ενημερώνουν για οτιδήποτε τους ενδιαφερόμενους πιθανούς επισκέπτες. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δημιουργία μιας πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή του αγροτουρισμού στο Νομό Ευρυτανίας, η οποία θα ενημερώνει τους χρήστες της για το τι είναι ο αγροτουρισμός και θα τους παρουσιάζει κάποια από τα πολλά σημεία αγροτουρισμού στο Νομό Ευρυτανίας. Για τη δημιουργία της πολυμεσικής εφαρμογής ακολουθήθηκαν όλα τα στάδια παραγωγής της (ανάλυση, σχεδίαση, ανάπτυξη και έλεγχος- διανομή).

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.