Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας: ΟΚΑΝΑ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία των κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας: ΟΚΑΝΑ - Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σιάντσης, Λάζαρος

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποτελεί μελέτη περίπτωσης. Μελετάται η περίπτωση των 72 Κέντρων Πρόληψης (ΚΠ) και η άποψη που έχουν για τις Δημόσιες Σχέσεις (ΔΣ). Διερευνώνται οι δράσεις Δημοσίων Σχέσεων που εφαρμόζουν με στόχο να γίνουν προτάσεις βελτίωσης τους. Η εργασία αυτή είναι μια πρωτότυπη εργασία, αφού δεν έχει επιχειρηθεί άλλη φορά έως τώρα η διενέργεια επιστημονικής έρευνας προκειμένου να μελετηθούν οι Δημόσιες Σχέσεις στον χώρο των ΚΠ. Από την οπτική αυτή, η πτυχιακή εργασία συμβάλει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης. Η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε είναι η έρευνα μέσω ερωτηματολογίου. Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι το θέμα των Δημοσίων Σχέσεων, είναι κάτι που ενδιαφέρει τα Κέντρα Πρόληψης. Αυτό φαίνεται από την υψηλή ανταπόκριση τους στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων (53.5%), από την θετική τους άποψη για τη συμβολή των Δημοσίων Σχέσεων στην αποτελεσματικότητα του έργου τους και από την πρόθεση τους να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Παρόλο που οι ΔΣ θεωρούνται σημαντικές τα ΚΠ δεν διαθέτουν Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων (ΥΔΣ) στο 96.7%. Από την έρευνα προέκυψε ότι τα Κέντρα δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι οι ΔΣ. Οι περισσότεροι έχουν κατά νου, ότι είναι ένας τρόπος προώθησης, ένα είδος διαφήμισης και όχι ένας τρόπος για να διατηρηθεί και να αυξηθεί η κατανόηση και η εμπιστοσύνη μεταξύ της υπηρεσίας και του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Η πολύ μεγάλη απόκλιση μεταξύ μικρότερης και μεγαλύτερης τιμής σε κάποιες δράσεις ΔΣ, όπως η αποστολή Δελτίων Τύπων δείχνει ότι δεν υπάρχει ένας κοινός τρόπος υλοποίησης δράσεων ΔΣ μεταξύ των ΚΠ., μια κοινή φιλοσοφία. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η επιστημονική ομάδα είναι αυτή που αναλαμβάνει κυρίως την ευθύνη για τις δράσεις ΔΣ. Κεντρικό στοιχείο για την καλή λειτουργία της ομάδας, αποτελεί η εσωτερική επικοινωνία των μελών της.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική πρόνοια
Δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)