Διαδίκτυο και δημόσιες υπηρεσίες: η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω διαδικτύου στους δήμους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Διαδίκτυο και δημόσιες υπηρεσίες: η εξυπηρέτηση του πολίτη μέσω διαδικτύου στους δήμους

Βούρτσας, Στέφανος
Χαλάτση, Ευαγγελία

Η εργασία αυτή επιδιώκει να αναδείξει το ζήτημα της αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τον δημόσιο τομέα, και ιδιαίτερα τους ΟΤΑ, καθώς και τα οφέλη που αυτή συνεπάγεται για τους πολίτες. Αυτό το νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης το οποίο σταδιακά εδραιώνεται βασισμένο στην ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και την διάχυση του διαδικτύου μπορεί να καλύψει με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό τις σύγχρονες ανάγκες μιας κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό η ψηφιοποίηση της πληροφορίας, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών δικτύων καθώς και η ευρεία διάδοση του διαδικτύου, παρέχουν την δυνατότητα στον δημόσιο τομέα να βελτιώσει τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες τόσο ως προς την ποιότητα όσο και ως προς το δημοσιονομικό τους κόστος. Έτσι, στην εργασία αυτή, μέσα από μια προσέγγιση βιβλιογραφικής ανασκόπησης, μελετώνται διάφορες πτυχές των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από το ελληνικό δημόσιο και εξετάζονται οι διάφορες πρωτοβουλίες που λήφθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή. Ως βασικό συμπέρασμα προκύπτει ότι οι πολίτες έχουν ωφεληθεί πολλαπλά από την διείσδυση του διαδικτύου στην δημόσια διοίκηση και τις διάφορες μορφές ηλεκτρονικών υπηρεσιών που εφαρμόζονται σε όλα το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Πράγματι, πολλές από τις συναλλαγές των πολιτών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στους ΟΤΑ, όπως αναλύθηκε ιδιαίτερα στην εργασία αυτή, μπορούν πλέον να πραγματοποιηθούν με ασφάλεια και ταχύτητα χωρίς την φυσική παρουσία του πολίτη σε μια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό η γραφειοκρατία και η άσκοπη καθυστέρηση μειώνεται σημαντικά. Ωστόσο, στην χώρα μας δεν αξιοποιούνται πλήρως όλες οι δυνατότητες και καινοτομίες που προσφέρει η τεχνολογία. Συνεπώς απαιτείται διαρκής αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός ώστε να ανταπεξέλθει ο ευρύτερος δημόσιος τομέας στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιος τομέας - Υπηρεσίες
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)