Οι διαδικασίες ποιότητας "εκπαίδευση προσωπικού πωλήσεων" και "διαχείριση πελατών εξωτερικού" στα πλαίσια της ένταξης του συστήματος EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Οι διαδικασίες ποιότητας "εκπαίδευση προσωπικού πωλήσεων" και "διαχείριση πελατών εξωτερικού" στα πλαίσια της ένταξης του συστήματος EN ISO 9001:2000 στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων

Βίτσου, Βικτώρια

Καθώς ο πληθυσμός της γης αυξάνεται συνεχώς, αυξάνεται και η παραγωγή των τροφίμων, αφού αυξάνονται και οι απαιτήσεις σε τρόφιμα. Για αυτό ο κλάδος των τροφίμων είναι αδιαμφισβήτητα από τους σημαντικότερους κλάδους στον κόσμο και ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα. Πρόθεση της παρούσας εργασίας ήταν η όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση της έννοιας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2000. Η προσέγγιση του ISO 9001: 2000 έγινε μέσα από τις βάσεις στις οποίες στηρίζεται και έγινε μια προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης των διαδικασιών κατά την ένταξή του στον κλάδο τον τροφίμων. Αναλύθηκε το πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000 , οι βασικές αρχές, οι απαιτήσεις του, οι διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση μπορεί να εφαρμόσει ένα ευέλικτο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση. Δόθηκε έμφαση στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η ικανοποίηση των απαιτήσεων και των αναγκών του πελάτη και πώς αυτό επιτυγχάνεται με την ουσιαστική εφαρμογή ενός ευέλικτου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα
Εξυπηρέτηση πελατών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.